Jeszcze lepsza komunikacja

Jeszcze lepsza komunikacja w zespole

Dla zespołów, które chcą lepiej się komunikować, przetwarzać informacje, a w konsekwencji jeszcze lepiej rozwiązywać wspólnie problemy.

Czy wiesz, że w nowych sytuacjach, gdy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań, reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia. Najtrafniej można go określić obserwując, jak osoba reaguje w konfrontacji z nowym problemem. Wymaga to jednak doświadczenia, wiedzy psychologicznej oraz odpowiednich warunków.

Model FRIS® w prosty sposób tłumaczy kluczowe różnice w sposobach myślenia i działania, a kwestionariusz FRIS® trafnie diagnozuje Styl Myślenia wynikający z czterech perspektyw poznawczych. Perspektywy te opisują naturalny sposób percepcji, przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji. FRIS® nie wartościuje – zamiast dzielić ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonujących, podkreśla unikalność każdego sposobu myślenia.

„Jeśli chcesz iść szybko – idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko – idź z ludźmi.”

Przysłowie afrykańskie

Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że:

– motorem rozwoju biznesu są pomysły i oryginalność,

– dziś poświęcamy o 50% więcej czasu na pracę zespołową, niż 20 lat temu,

– nie wystarczy mieć mądrych ludzi na pokładzie…

…trzeba umieć współpracować.

Tymczasem bardzo rzadko otrzymujemy takie umiejętności w szkole, co sprawia, że komunikacja z innymi ludźmi nie jest tak satysfakcjonująca ani efektywna, jakby mogła być.

Dlatego tym bardziej warto zadbać o zwiększanie świadomości w zespole na temat jego różnorodności potencjału i potrzeb komunikacyjnych, z jednoczesnym akcentem na ustalanie własnych zasad, które pozwolą razem robić rzeczy WIELKIE!

Poznaj FRIS® – praktyczne narzędzie rozwojowe!

Poznaj FRIS® dla zespołów

FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

PROSTY

PROSTY

PROSTY

FRIS® jest prosty, intuicyjny i spójny. Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy.

UŻYTECZNY

UŻYTECZNY

UŻYTECZNY

Znajomość FRIS® możesz szybko zastosować, poznając i lepiej wykorzystując w praktyce swoje naturalne predyspozycje.

POLSKI

POLSKI

POLSKI

FRIS® stworzyliśmy na podstawie wyników polskich badań. Rozwijamy i dopasowujemy ją do polskich realiów.

Korzyści dla zespołu

Diagnoza oraz wzmocnienie zasobów zespołu

Rozumiejąc styl myślenia i działania, uczestnicy szkolenia będą w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje, współpracować i osiągać lepsze wyniki mniejszym nakładem energii i wysiłku.

Wzmocnienie komunikacji w zespole

Uczestnicy dowiedzą się, jak różnice w stylu myślenia mogą nieświadomie wpływać na różne postrzeganie tej samej rzeczywistości oraz powodować nieporozumienia obniżające efektywność zespołu.

Jeszcze lepsze rozumienie perspektyw innych osób

Głębsze poznawanie siebie oraz perspektyw innych ludzi przełoży na jeszcze przyjemniejszą atmosferę w pracy oraz zmniejszenie stresu wynikającego z komunikacji między ludźmi.

Zero nudy

Uczestnicy szkolenia będą mogli poznać się od nowej strony, pośmiać się, zintegrować się i ułatwić sobie późniejszą wspólną pracę.

Pobierz folder Poznaj FRIS

Jeśli chcesz zamówić szkolenie dla Twojego zespołu i poznać więcej informacji, napisz do mnie:

kontakt@martosfera.pl