Moc Twojego zespołu

Co sprawia, że zespół jest skuteczny?

W 2012 roku eksperci w Google postanowili odpowiedzieć sobie na pytanie:

Co sprawia, że ​​zespół Google jest skuteczny?

Projekt otrzymał nazwę Arystoteles, rozpoczął się w 2012 roku, trwał 2 lata. W tym czasie przeprowadzono ponad 200 wywiadów i sprawdzono ponad 250 atrybutów w ponad 180 aktywnych zespołów Google.

Postawiona teza: Skuteczny zespół to taki, którego członkowie są ekspertami w danej dziedzinie.

Okazało się, że wyniki badań nie poparły tezy.

„Śmiertelnie się myliliśmy. To, kto jest w zespole, ma mniejsze znaczenie niż to, jak członkowie zespołu wchodzą w interakcje, strukturyzują swoją pracę i przeglądają ich wkład.”

Projekt Arystoteles – Co sprawia, że ​​zespół Google jest skuteczny?

Oto 5 „magicznych” składników skutecznego zespołu:

Bezpieczeństwo psychiczne: Czy możemy podejmować ryzyko w tym zespole bez poczucia niepewności lub zakłopotania?

Niezawodność: Czy możemy liczyć na siebie, że wykonamy wysokiej jakości pracę na czas?

Struktura i przejrzystość: Czy cele, role i plany wykonania w naszym zespole są jasne?

Znaczenie pracy: Czy pracujemy nad czymś, co jest dla każdego z nas osobiście ważne?

Wpływ pracy: Czy zasadniczo wierzymy, że praca, którą wykonujemy, ma znaczenie?

Temat bezpieczeństwa psychologicznego ujrzał światło dzienne po raz pierwszy za sprawą Amy C. Edmondson, która obecnie jest profesorem przywództwa w Harvard Business School.

Amy C. Edmondson badała zagadnienie pracy zespołowej oraz jej związek z popełnianymi błędami medycznymi w kilku szpitalach.

W skład zespołu badawczego wchodzili eksperci, w tym lekarze, którzy potrafili ocenić, czy doszło do błędu człowieka oraz wyszkolone pielęgniarki, które przeglądały dokumentację medyczną i przeprowadzały rozmowy z pracownikami oddziałów szpitali.

Amy postawiła wówczas tezę badawczą: najbardziej efektywne zespoły popełniają najmniej błędów.

Okazało się, że najlepsze zespoły miały większą ilość błędów niż słabsze zespoły!

Nie wierząc w to co widzi, Amy szukała przyczyn tego zjawiska. Co się okazało?

Najlepsze zespoły rzeczywiście miały więcej błędów … zgłoszonych.

W tym zespołach mówiło się otwarcie o błędach, by jak najszybciej je poprawiać. Bez zamiatania pod dywan. W zespołach, które miały mniej błędów, nie było zaufania, w związku z tym ludzie woleli przemilczeć sprawę, ukryć ją lub zmanipulować wyniki, byle tylko nie mieć przykrych (jak oczekiwali) konsekwencji.

Tam, gdzie jest bezpieczeństwo psychologiczne, tam jest kreatywność, innowacja i rozwój.

Tam, gdzie tego brak, tam ludzie poświęcają energię na to, by markować swoje ruchy, udawać lub zapobiegać ewentualnym oskarżeniom, że coś z nimi jest nie tak – zamiast pracować.

Skuteczne zespoły to takie, które mają zbudowane bezpieczeństwo psychologiczne, członkowie mogą sobie ufać, a stawiane cele są jasne. W takim środowisku każdy dba o to, by chciało się chcieć, ludzie grają do wspólnej bramki i wzajemnie pilnują się, by działać zgodnie z wartościami przyjętymi w firmie.

Wiele zespołów osiąga taki stan dzięki wzajemnemu poznawaniu się jego członków, rozumieniu różnorodności, jaka jest w zespole, co wpływa na różne podejście do problemów, różny sposób komunikacji i różne strategie radzenia sobie w stresie.

Jeśli chcesz pomóc swojemu zespołowi szybciej rozpoznać te różnice, by cieszyć się tą różnorodność i robić razem rzeczy WIELKIE, zobacz jak możesz to osiągnąć.

dla zespołów, które potrzebują szybkiego rozeznania w różnorodności potencjałów i potrzeb komunikacyjnych w zespole oraz chcą wypracować swoje zasady współpracy w projektach.
dla zespołów, które mają gotowość i przestrzeń na to, by poznać potencjał zespołu, potrzeby i motywatory członków oraz przyjrzeć się, jak można na bieżąco radzić sobie ze stresem (wzmocnić swoją odporność psychiczną), a także zarządzać nieporozumieniami w komunikacji.
dla zespołów, które ucieszyłyby z poznania technik relaksacji i samoregulacji, by w mądry sposób skorzystać na tym, że stres jest nieodłącznym elementem naszej codzienności.